🕰Aboの時間割🕰

①10:00~10:55     <作業開始>

②10:55~11:05      <小 ä¼‘ 憩>    â˜•ã²ã¨ä¼‘み☕

③11:05~12:00      <作       æ¥­> 

④12:00~13:00     <お昼休憩>   🥢ゆっくり休憩して下さい🥢

⑤13:00~13:55       <作       æ¥­> 

⑥13:55~14:05      <小  休  憩>  ðŸ¹ã²ã¨ä¼‘み🍹

⑦14:05~15:00    <作       æ¥­>     

⑧15:00~15:15  <記録 記入>  ✐作業記録を書いてくださいね✐

⑨15:15~15:30    <掃     é™¤>    

⑩15:30~           <帰宅時間>  

 

 â€»ä¸Šè¨˜ã®æ™‚間割はあくまで目安あり、1日の作業時間は自由に変更できますので、スタッフに御相談ください。